Nyheter

Anleggsarbeider på Nedre Nygård – Endringer
Etter en lengre prosess har styret i BIR Nett AS den 30.08.2021 besluttet å avslutte kontrakten med VE Anlegg AS.
02.09.2021 Les mer

Haugeveien åpen for trafikk
15. juli kl. 16 ble hele gaten åpnet for gjennomkjøring.
17.07.2021 Les mer

Status for arbeidene på Nedre Nygård
17.07.2021 Les mer

Status for arbeidene på Nordnes per juli 2021
Slik er fremdriften for prosjekt "Nordnes del 2"
01.07.2021 Les mer

Gravearbeider i Lyder Sagens gate
VE Anlegg skal starte arbeider med å etablere bossnett i Lyder Sagens gate, samt bytte ut annen Infrastruktur i Lyder Sagens gate v/nr. 12-22
09.02.2021 Les mer

Status for arbeidene på Nordnes per januar 2021
Slik er fremdriften for prosjekt "Nordnes del 2"
11.01.2021 Les mer

Presseklipp

BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor