Nyheter

Haugeveien åpen for trafikk
15. juni kl. 16 ble hele gaten åpnet for gjennomkjøring.
17.07.2021 Les mer

Status for arbeidene på Nedre Nygård
17.07.2021 Les mer

Status for arbeidene på Nordnes per juli 2021
Slik er fremdriften for prosjekt "Nordnes del 2"
01.07.2021 Les mer

Gravearbeider i Lyder Sagens gate
VE Anlegg skal starte arbeider med å etablere bossnett i Lyder Sagens gate, samt bytte ut annen Infrastruktur i Lyder Sagens gate v/nr. 12-22
09.02.2021 Les mer

Status for arbeidene på Nordnes per januar 2021
Slik er fremdriften for prosjekt "Nordnes del 2"
11.01.2021 Les mer

Presseklipp

BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor