Om Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen kommune, BIR Infrastruktur, BKK Nett, Eviny Termo, Telenor og Bergen Fiber som ble opprettet for å få til en samordning av gravearbeidet i sentrumsgatene. Det skjedde etter at byrådet vedtok nye retningslinjer for graving i sentrum. Hensikten var å redusere ulempen for beboere, næringsliv og trafikanter, unngå unødvendig graving og bedre miljøet i sentrum.

Bergen Vann (tidl. Vann- og avløpsetaten) i Bergen kommune skifter gamle vann- og avløpsledninger. Ledningsnett for vann og avløp er gammelt og krever utbedring for å sikre ukontrollerte brudd. Eksisterende offentlige vannledninger på Nøstet er i noen tilfeller fra så langt tilbake som 1879, og har stort behov for fornying.

BIR Infrastruktur AS (tidl. BIR Nett AS og Boss­Nett AS) er ansvarlig for installasjonen av byens fremtidige bossnett. Bossnett er et moderne og fremtidsrettet system for avfallshåndtering, og består i korte trekk av nedkast på gateplan koblet til et rørnett som fører til en sugestasjon med containere for avfallet. Manuell håndtering av avfallet er ofte forbundet med dårlig lukt, bosspann og beholdere på gateplan og en krevende intern håndtering. Etter en installering av bossnett slipper man disse problemene. Bossnett har vist seg å være mer effektivt, sikrere for operatørene på bilene, hygienisk og billigere på sikt. Verdifulle arealer som trengs for å oppbevare beholdere og containere blir nå tilgjengelig for andre formål.

BKK Nett AS benytter anledningen til å skifte ut gamle kabler og å øke forsyningskapasiteten i de områdene dette vurderes å være nødvendig. En viktig del av arbeidet er å tilrettelegge for fremtidige behov ved å legge trekkerør. I de mest trafikkerte områdene blir rørene støpt inn i betong. Dette vil bidra til å redusere feilsannsynlighet og å redusere behovet for fremtidig oppgraving ved utskifting eller legging av nye kabler.

Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS) legger nye fjernvarmerør for å kunne levere miljøvennlig varme til større bygg i området. Fjernvarmen erstatter forurensende oljefyring og er et betydelig bidrag til renere luft i Bergen og et ledd i kampen mot klimaendringer. Fjernvarmeanlegget i Bergen utnytter energi fra restavfall som brennes i BIRs forbrenningsanlegg i Rådalen. Frem mot 2015 skal varmeleveransen i Bergen nær dobles til 275 GWh, tilsvarende oppvarmingsbehovet i 27.500 eneboliger.

Bergen Fiber AS bygger ut fiber i store deler av Bergen og områdene rundt. Bergen Fiber gir deg stabilt og lynraskt internett – og et helt univers av underholdning fra Altibox.

Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber