Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Haugeveien (30.12.20). Arbeid pågår på Nordnes. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (30.12.20). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (30.12.20). Nedenfor skolen vil det bli montert bossnedkast. I tillegg er det montert et overvannsrør som går herfra og helt ned til sjøen. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (30.12.20). Arbeid pågår, og kjørebanen er fortsatt noe innsnevret. Foto: Graveklubben.
Strømgaten (30.12.20). Arbeid pågår på Nedre Nygård. Foto: Graveklubben.
Lyder Sagens gate (30.12.20). Arbeid pågår i strekket mellom Daniel Hansens gate og Lars Hilles gate. Foto: Graveklubben.
Hans Tanks gate (30.12.20). Gatestrekket er nå åpnet igjen. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor