Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Thormøhlens gate/Konsul Børs' gate (15.12.17). Frem til midten av januar vil det pågå støyende arbeider i krysset Konsul Børs' gate og Thormøhlens gate. Foto: Graveklubben.
Konsul Børs' gate (15.12.17). Gaten er stengt for gjennomkjøring. Omkjøring er skiltet. Foto: Graveklubben.
Stubs gate (15.12.17). Arbeid pågår på Møhlenpris. Foto: Graveklubben.
Thormøhlens gate (15.12.17). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Zetlitz' gate (15.12.17). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Nordnesgaten (15.12.17). Gaten er stengt mot Nordnesbakken og Strandgaten. Foto: Graveklubben.
Strandgaten (15.12.17). Det arbeides like utenfor Kiwi, i strekket mellom mellom Tollbodallmenningen og Nykirkeallmenningen. Foto: Graveklubben.
Strandgaten (15.12.17). Det arbeides i strekket mellom Holbergsallmenningen og Nykirkeallmenningen. Foto: Graveklubben.
Veversmauet (15.12.17). Nedkast til bossnettet er montert. Foto: Graveklubben.
Grønnegaten (29.09.17). Nedkast til bossnettet er montert. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor