Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Vann i Bergen kommune, BIR Infrastruktur AS (tidl. BIR Nett AS og Boss­Nett AS), BKK Nett AS, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS), Telenor ASA og Bergen Fiber AS. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Jonas Reins gate (12.04.24). Gaten er stengt for gjennomkjøring mellom Daniel Hansens gate og Lars Hilles gate. Foto: Graveklubben.
Daniel Hansens gate (12.04.24). Brolegging pågår, og gaten er stengt for gjennomkjøring. Foto: Graveklubben.
Daniel Hansens gate (12.04.24). Gaten er stengt for gjennomkjøring, men det er mulig å kjøre inn til nr. 16 fra Lyder Sagens gate. Foto: Graveklubben.
Nygårdsgaten (12.04.24). Arbeid pågår på fortau mellom Lyder Sagens gate og Jonas Reins gate Foto: Graveklubben.
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber