Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Lyder Sagens gate (02.09.21). Arbeid pågår i strekket mellom Daniel Hansens gate og Nygårdsgaten. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (15.07.21). Hele gaten på Nordnes er nå åpnet for trafikk. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (15.07.21). Gaten er åpnet ved Nykirkehjemmet. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (15.07.21). Gaten er åpnet for trafikk. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor