Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

Informasjon om arbeidene på Nordnes
Gjeldende fremdriftsplan pr. 18.03.19

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Strandgaten (17.03.19). Det arbeides på Nordnes. Foto: Graveklubben.
Strandgaten (17.03.19). Det arbeides fra Nordnesgaten / Tidemands gate til Tollbodallmenningen. Foto: Graveklubben.
Holbergsallmenningen (17.03.19). Det arbeides på allmenningen. Foto: Graveklubben.
Sydnesplassen (17.03.19). Arbeid pågår like ved Johanneskirken. Foto: Graveklubben.
Sydnesplassen (17.03.19). Arbeid pågår, og gatestrekket er stengt for gjennomkjøring. Foto: Graveklubben.
Vinjes gate (17.03.19). Arbeid pågår like ved Sydneshaugen skole. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor