Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Vann i Bergen kommune, BIR Infrastruktur AS (tidl. BIR Nett AS og Boss­Nett AS), BKK Nett AS, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS), Telenor ASA og Bergen Fiber AS. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Jonas Reins gate (09.07.24). Arbeid pågår mellom Daniel Hansens gate og Nygårdsgaten, og gaten er stengt for gjennomkjøring. Foto: Graveklubben.
Jonas Reins gate (09.07.24). Arbeidene mellom Lars Hilles gate og Daniel Hansen gate er ferdigstilt, og gaten er nå åpnet for gjennomkjøring fra Lars Hilles gate. Foto: Graveklubben.
Daniel Hansens gate (09.07.24). Arbeidene er nå avsluttet, og man kan kjøre til gaten fra Lars Hilles gate via Jonas Reins gate. Foto: Graveklubben.
Daniel Hansens gate (09.07.24). I gaten er bl.a. bossnedkast montert, og gaten har fått ny brolegning. Foto: Graveklubben.
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber