Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Vann i Bergen kommune, BIR Infrastruktur AS (tidl. BIR Nett AS og Boss­Nett AS), BKK Nett AS, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS) og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Lyder Sagens gate (20.01.23). Bossnedkast installeres. Arbeidet vil bli ferdigstilt i løpet av februar. Foto: Graveklubben.
Nygårdsgaten (20.01.23). Det arbeides i strekket mellom Strømgaten og Lyder Sagens gate. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (23.12.22). Bossnedkastene er satt i drift ved Sjøfarendes aldershjem. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (23.12.22). Bossnedkastene ble satt i drift 13. desember. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (23.12.22). Bossnedkastene er satt i drift ved Nordnes skole. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (23.12.22). Bossnedkastene er satt i drift, og kan nå tas i bruk. Foto: Graveklubben.
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor