Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Strømgaten (19.09.20). Arbeid pågår på Nedre Nygård. Foto: Graveklubben.
Lyder Sagens gate (19.09.20). Arbeid pågår i strekket mellom Daniel Hansens gate og Lars Hilles gate. Foto: Graveklubben.
Hans Tanks gate og St. Jakobs plass (19.09.20). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Lars Hilles gate (19.09.20). Fortau og sykkelfelt er stengt. Foto: Graveklubben.
Nordnesbakken (19.09.20). Øvre del av gaten er fortsatt stengt for gjennomkjøring til Haugeveien der det pågår arbeid. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (19.09.20). Arbeid pågår fortsatt like utenfor Sjøfarendes aldershjem. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (19.09.20). Det legges til rette for bossnedkast i gaten. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (19.09.20). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (19.09.20). Nedenfor skolen vil det bli montert bossnedkast. I tillegg er det montert et overvannsrør som går herfra og helt ned til sjøen. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (19.09.20). Arbeid pågår og kjørebanen er fortsatt innsnevret. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor