Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Haugeveien (14.02.20). Arbeid pågår, og kjørebanen er innsnevret. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (19.02.20). Nedenfor skolen vil det bli montert bossnedkast. I tillegg bores det i fjellet, og et overvannsrør som går herfra og helt ned til sjøen vil bli montert. Foto: Graveklubben.
Nordnesbakken (14.02.20). Brolegging pågår, og gaten er fortsatt stengt for gjennomkjøring. Foto: Graveklubben.
Nordnesparken (14.02.20). Arbeidet med å føre fjernvarme til sjøbadet har startet. Foto: Graveklubben.
Nordnesparken (14.02.20). Gravemaskinen er på plass i parken. Foto: Graveklubben.
Dokkeveien (27.12.19). Bossnedkast er montert. Foto: Graveklubben.
Dokkeveien (27.12.19). Plassen utenfor nærbutikken Kolonialen har fått ny brolegning. Foto: Graveklubben.
Dokkeveien (27.12.19). Bossnedkast er montert. Foto: Graveklubben.
Vinjes gate (27.12.19). Bossnedkast er montert like ved Sydneshaugen skole. Foto: Graveklubben.
Welhavens gate (27.12.19). Bossnedkast er montert. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor