Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Tollbodallmenningen (28.03.18). Det arbeides på Nordnes. Foto: Graveklubben.
Nordnesgaten (28.03.18). Gaten er stengt for biltrafikk mot Nordnesbakken, Strandgaten og Tidemands gate. Foto: Graveklubben.
Nordnesgaten (28.03.18). Arbeid pågår inn mot Nordnesparken. Gatestekket er innsnevret, men åpent for trafikk til parkeringshus, boliger og Havforskningsinstituttet. Foto: Graveklubben.
Strandgaten (28.03.18). Det arbeides i strekket mellom mellom Tollbodallmenningen og Nykirkeallmenningen. Foto: Graveklubben.
Welhavens gate (28.03.18). Arbeidene fortsetter på Møhlenpris. I Wolffs gate er deler av gatestrekket innsnevret mellom Welhavens gate og Professor Hansteens gate. Foto: Graveklubben.
Sydneshaugen (28.03.18). Arbeid pågår, og gaten er stengt for biltrafikk. Foto: Graveklubben.
Øysteins gate (27.03.18). Anleggsområdet strekker seg ned mot og inn i deler av Magnus Barfots gate. Foto: Graveklubben.
Vestre Torggaten (28.03.18). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor