Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Vann i Bergen kommune, BIR Infrastruktur AS (tidl. BIR Nett AS og Boss­Nett AS), BKK Nett AS, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS), Telenor ASA og Bergen Fiber AS. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Hans Tanks gate (30.06.23). Arbeid pågår. Gaten vil bli gjenåpnet høsten 2023. Foto: Graveklubben.
Hans Tanks gate (30.06.23). Gaten er stengt for gjennomkjøring mellom Nygårdsgaten og Fosswinckels gate. Foto: Graveklubben.
Krysset mellom Hans Tanks gate og Johannes Bruns gate (30.06.23). Johannes Bruns gate er stengt for gjennomkjøring til Hans Tanks gate. Foto: Graveklubben.
Daniel Hansens gate (30.06.23). Arbeid pågår, og gaten er stengt for gjennomkjøring. Foto: Graveklubben.
Jonas Reins gate (30.06.23). Daniel Hansens gate er stengt ut mot Jonas Reins gate. Foto: Graveklubben.
Jonas Reins gate (30.06.23). Gaten er stengt for gjennomkjøring mellom Daniel Hansens gate og Lars Hilles gate. Foto: Graveklubben.
Daniel Hansens gate (30.06.23). Gaten er stengt for gjennomkjøring, men det er mulig å kjøre inn til nr. 16 fra Lyder Sagens gate. Foto: Graveklubben.
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber