Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

O.J. Brochs gate/Wolffs gate (28.03.17). Arbeidene er startet på Møhlenpris . Foto: Graveklubben.
Welhavens gate (28.03.17). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Thormøhlens gate (28.03.17). Deler av gaten er gravd opp. Foto: Graveklubben.
Strandgaten (28.03.17). Det arbeides ved Nykirken, og gaten er stengt for gjennomkjøring. Midlertidig toveis-kjøring er etablert frem mot anleggsområdet. Foto: Graveklubben.
Strandgaten (28.03.17). Strandgaten er stengt henimot Holbergsallmenningen, og det er etablert midlertidig toveis-kjøring i gaten. I krysset mellom Holbergsallmenningen og Strandgaten (i enden av Gågaten) er fotgjengere henvist til midlertidige gangveier. Foto: Graveklubben.
Østre Murallmenningen (28.03.17). Gatedekke og fortau er nå fornyet på mesteparten av allmenningen. Foto: Graveklubben.
Neumanns gate (28.03.17). Nedkast for bossnettet er montert like ved Konsertpaleet. Foto: Graveklubben.
Magnus Barfots gate (03.04.17). Gatedekke og fortau er nå fornyet. Foto: Graveklubben.
Sigurds gate (03.04.17). Gatedekke og fortau er fornyet, og nedkast for bossnettet montert. Foto: Graveklubben.
Vestre Torgggaten (03.04.17). Arbeidene i gaten er ferdigstilt. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor