Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Vann i Bergen kommune, BIR Infrastruktur AS (tidl. BIR Nett AS og Boss­Nett AS), BKK Nett AS, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS) og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Hans Tanks gate (26.05.23). Arbeid pågår. Gaten vil bli gjenåpnet høsten 2023. Foto: Graveklubben.
Hans Tanks gate (26.05.23). Gaten er stengt for gjennomkjøring mellom Nygårdsgaten og Fosswinckels gate. Foto: Graveklubben.
Krysset mellom Hans Tanks gate og Johannes Bruns gate (26.05.23). Johannes Bruns gate er stengt for gjennomkjøring til Hans Tanks gate. Foto: Graveklubben.
Daniel Hansens gate (26.05.23). Arbeid pågår, og gaten er stengt for gjennomkjøring. Foto: Graveklubben.
Daniel Hansens gate (26.05.23). Gaten er stengt fra nr. 16 og ut mot Lyder Sagens gate. Foto: Graveklubben.
Daniel Hansens gate (26.05.23). Arbeid pågår, men det er mulig å kjøre inn til nr. 16 fra Jonas Reins gate. Foto: Graveklubben.
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor