Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Strandgaten (11.08.18). Det arbeides i gaten henimot Nordnesgaten og Tidemands gate. Foto: Graveklubben.
Strandgaten (11.08.18). Nedkast til bossnettet er montert i strekket mellom Tollbodallmenningen og Nykirkeallmenningen. Foto: Graveklubben.
Tollbodallmenningen (11.08.18). Det arbeides på allmenningen. Foto: Graveklubben.
Holbergsallmenningen (11.08.18). Gravemaskinen er på plass på allmenningen. Foto: Graveklubben.
Øysteins gate (11.08.18). Anleggsområdet strekker seg ned mot og inn i deler av Sigurds gate. Foto: Graveklubben.
Sydneshaugen (16.10.18). Gaten er ferdigstilt og igjen åpnet for trafikk. Foto: Graveklubben.
Vestre Torggaten (11.08.18). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Dokken (11.08.18). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor