Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Strandgaten (30.06.17). Det arbeides ved Nykirken, og gaten er stengt for gjennomkjøring. Midlertidig toveis-kjøring er etablert frem mot anleggsområdet. Foto: Graveklubben.
Strandgaten (30.06.17). Strandgaten er stengt henimot Holbergsallmenningen, og det er etablert midlertidig toveis-kjøring i gaten. Foto: Graveklubben.
Holbergsallmenningen (30.06.17). I krysset mellom Holbergsallmenningen og Strandgaten (i enden av Gågaten) er fotgjengere henvist til midlertidige gangveier. Foto: Graveklubben.
C. Sundts gate (30.06.17). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Wolffs gate (30.06.17). Det arbeides på Møhlenpris .Gater er stengt for gjennomkjøring. Omkjøring er skiltet. Foto: Graveklubben.
Thormøhlens gate (30.06.17). Deler av gaten er gravd opp. Foto: Graveklubben.
Stubs gate (30.06.17). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Welhavens gate (30.06.17). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Grønnegaten (30.06.17). Bossnett etableres. Foto: Graveklubben.
Veversmauet (30.06.17). Bossnett etableres. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor