Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Vann i Bergen kommune, BIR Infrastruktur AS (tidl. BIR Nett AS og Boss­Nett AS), BKK Nett AS, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS), Telenor ASA og Bergen Fiber AS. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Jonas Reins gate (31.05.24). Arbeid pågår like ved St. Jakob kirke. Foto: Graveklubben.
Jonas Reins gate (31.05.24). Gaten er stengt for gjennomkjøring til Lars Hilles gate. Foto: Graveklubben.
Daniel Hansens gate (31.05.24). Gaten er nå åpnet for gjennomkjøring fra Lyder Sagens gate til Jonas Reins gate. Foto: Graveklubben.
Nygårdsgaten (31.05.24). Arbeid pågår på fortau mellom Lyder Sagens gate og Jonas Reins gate Foto: Graveklubben.
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber