Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom Bergen Vann i Bergen kommune, BIR Infrastruktur AS (tidl. BIR Nett AS og Boss­Nett AS), BKK Nett AS, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS), Telenor ASA og Bergen Fiber AS. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Daniel Hansens gate (21.12.23). Arbeid pågår, og gaten er stengt for gjennomkjøring. Foto: Graveklubben.
Daniel Hansens gate (21.12.23). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Jonas Reins gate (21.12.23). Gaten er stengt for gjennomkjøring mellom Daniel Hansens gate og Lars Hilles gate. Foto: Graveklubben.
Daniel Hansens gate (21.12.23). Gaten er stengt for gjennomkjøring, men det er mulig å kjøre inn til nr. 16 fra Lyder Sagens gate. Foto: Graveklubben.
Hans Tanks gate (17.11.23). Abeidet som startet i slutten av mai er nå avsluttet, og gaten er igjen åpen for trafikk. Foto: Graveklubben.
Østre Murallmenningen (17.11.23). Nye nedkast til bossnettet er nå på plass, og beplantning gjennomført. Foto: Graveklubben.
Strømgaten (17.11.23). Den nye delen av bossnettet i Bergen sentrum er satt i drift, og de nye nedkastene kan nå tas i bruk. Foto: Graveklubben.
Grønnegaten (17.11.23). Nye nedkast er satt i drift og kan nå tas i bruk. Foto: Graveklubben.
Veversmauet (17.11.23). Nye nedkast er satt i drift og kan nå tas i bruk. Foto: Graveklubben.
Nordre Grønnevollen (17.11.23). Bossnedkastene er satt i drift, og kan nå tas i bruk. Foto: Graveklubben.
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber