Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Haugeveien (29.03.20). Arbeid pågår på Nordnes. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (29.03.20). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (29.03.20). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Margaretastredet (29.03.20). Gaten er stengt for gjennomkjøring fra Nordnesveien til Haugeveien, men det går an å krysse Haugeveien og slik få tilkomst til Fagskolen, Nordnes skole og barnehagen. Bosskontainerne som tidligere stod i Haugeveien, er nå flyttet til Margaretastredet. Foto: Graveklubben.
Strømgaten (29.03.20). Arbeid pågår på Nedre Nygård. Foto: Graveklubben.
Nygårdsgaten (29.03.20). Arbeid pågår i strekket mellom Strømgaten og Lyder Sagens gate. Foto: Graveklubben.
Lyder Sagens gate (29.03.20). Arbeid pågår i strekket mellom Daniel Hansens gate og Nygårdsgaten. Foto: Graveklubben.
Daniel Hansens gate (29.03.20). Gaten er innsnevret flere steder i strekket mellom Strømgaten og Lyder Sagens gate. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor