Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Strandgaten (25.11.18). Det arbeides like utenfor Fiskeridirektoratet. Foto: Graveklubben.
Tollbodallmenningen (25.11.18). Plassen er asfaltert, og parkering er igjen mulig. Foto: Graveklubben.
Holbergsallmenningen (25.11.18). Det arbeides på allmenningen. Foto: Graveklubben.
Øysteins gate/Sigurds gate (25.11.18). Gatene er nylig asfaltert. Foto: Graveklubben.
Dokken (27.10.18). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Welhavens gate (27.10.18). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Sydneshaugen (16.10.18). Gaten er ferdigstilt og igjen åpnet for trafikk. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor