Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Haugeveien (20.02.20). Arbeid pågår på Nordnes. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (20.02.20). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (20.02.20). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (20.02.20). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Margaretastredet (20.02.20). Det arbeides i gaten, og den er stengt for gjennomkjøring. Foto: Graveklubben.
Strømgaten (20.02.20). Arbeid pågår på Nedre Nygård. Foto: Graveklubben.
Lyder Sagens gate (20.02.20). Arbeid pågår i strekket mellom Daniel Hansens gate og Nygårdsgaten. Foto: Graveklubben.
Daniel Hansens gate (20.02.20). Gaten er innsnevret i strekket mellom Lyder Sagens gate og Strømgaten. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor