Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Haugeveien (20.05.20). Arbeid pågår like ved Sjøfarendes aldershjem. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (20.05.20). Nedenfor skolen vil det bli montert bossnedkast. I tillegg bores det i fjellet, og et overvannsrør som går herfra og helt ned til sjøen vil bli montert. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (20.05.20). Kjørebanen er fortsatt innsnevret. Foto: Graveklubben.
Nordnesveien (20.05.20). Kjørebanen er fortsatt innsnevret like ved Takhagen over Nordneshallen. Foto: Graveklubben.
Nordnesbakken (20.05.20). Øvre del av gaten er fortsatt stengt for gjennomkjøring Foto: Graveklubben.
Nordnesbakken (16.03.20). Gaten er åpnet for trafikk mellom Nordnesgaten og Nordnesveien. Foto: Graveklubben.
Dokkeveien (27.12.19). Bossnedkast er montert. Foto: Graveklubben.
Dokkeveien (27.12.19). Plassen utenfor nærbutikken Kolonialen har fått ny brolegning. Foto: Graveklubben.
Vinjes gate (27.12.19). Bossnedkast er montert like ved Sydneshaugen skole. Foto: Graveklubben.
Welhavens gate (27.12.19). Bossnedkast er montert. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor