Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Varme AS, BKK Nett AS, BIR Nett AS (tidl. Boss­Nett AS), Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Nordnesbakken (07.09.19). Arbeid pågår like ved Nordnesbanen, og gaten er stengt for gjennomkjøring. Foto: Graveklubben.
Strandgaten (07.09.19). Gaten er igjen åpen for biltrafikk. Det arbeides imidlertid fortsatt på fortauene fra nr. 228 til Tollbodallmenningen. Foto: Graveklubben.
Holbergsallmenningen (07.09.19). Allmenningen i ny prakt! Foto: Graveklubben.
Holbergsallmenningen (07.09.19). Allmenningen er opprustet med flere ladeplasser, mer grøntareal og nye plasser for bildeling. Foto: Graveklubben.
Dokkeveien (07.09.19). Arbeid pågår like utenfor nærbutikken Kolonialen. Foto: Graveklubben.
Dokkeveien (07.09.19). Arbeid pågår. Foto: Graveklubben.
Dokkebakken (15.07.19). Bossnedkast er montert. Foto: Graveklubben.
Dokken (15.07.19). Bossnedkast er montert. Foto: Graveklubben.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor