Velkommen til Graveklubben

Graveklubben er et samarbeidsprosjekt mellom BKK Nett AS, BIR Infrastruktur AS (tidl. BIR Nett AS og Boss­Nett AS), Bergen Vann i Bergen kommune, Eviny Termo AS (tidl. BKK Varme AS) og Telenor ASA. Graveklubben samordner gravearbeidet for å redusere ulempene for beboere, næringsliv og trafikanter. Samarbeidet gir deg bedre tjenester og bedrer samtidig miljøet i sentrum.

▶ Se bilder fra pågående anleggsarbeid

▶ Se film om arbeidene på Strandkaien

Lyder Sagens gate (25.02.22). Gaten er åpnet for trafikk. Foto: Graveklubben.
Lyder Sagens gate (01.03.22). Gaten er åpnet for trafikk. Foto: Graveklubben.
Lyder Sagens gate (22.12.21). Gaten er åpnet for trafikk. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (15.07.21). Hele gaten på Nordnes er nå åpnet for trafikk. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (15.07.21). Gaten er åpnet ved Nykirkehjemmet. Foto: Graveklubben.
Haugeveien (15.07.21). Gaten er åpnet for trafikk. Foto: Graveklubben.
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor