Gravesoner

Detaljert informasjon om gravearbeidet finner du ved å klikke på et aktuelt område i kartet under, eller ved å gå via oversikten over soner og gater.

Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber