Haugeveien åpen for trafikk

15. juni kl. 16 ble hele gaten åpnet for gjennomkjøring.

Alt av infrastruktur i bakken er ferdig, men det vil likevel gjenstå litt arbeid på fortauene.

Haugeveien
Bildet viser alleen i Haugeveien som nå er gjenåpnet for trafikk.

Se for øvrig egen sak med statusoppdatering per juli 2021.

Kontaktinformasjon

BKK Varme AS v/Svein-Erik Kversøy
svein-erik.kversoy@bkk.no


Publisert: 17.07.2021
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor