Status for arbeidene på Nordnes per juli 2021

Slik er fremdriften for prosjekt "Nordnes del 2"

  • Haugeveien er åpen for gjennomkjøring fra Nordnesbakken til Margaretastredet.
  • I Haugeveien er alt av infrastruktur i bakken ferdig.
  • Hele Haugeveien åpner for trafikk 16. juli, men det vil likevel gjenstå litt arbeid på fortauene.
  • Prosjektet er forsinket i forhold til opprinnelig plan, bl.a. pga. Covid-situasjonen og endringer underveis.

Kontaktinformasjon

BKK Varme AS v/Svein-Erik Kversøy
svein-erik.kversoy@bkk.no


Publisert: 01.07.2021
Bergen Vann    |    BIR Nett    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor