Møhlenpris

Arbeidene på Møhlenpris er ferdigstilt.

Her har vann- og avløpsrør blitt skiftet, og det har blitt lagt ned fjernvarmerør, bossnett og strømkabler.

Velkommen til gatefest lørdag 19. oktober

Sharespace
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor