Møhlenpris

Pågående arbeid: O.J. Brochs gate, Stubs gate, Thormøhlens gate, Welhavens gate, Wolffs gate.
Planlagt arbeid: Konsul Børs' gate, Olaf Ryes vei, Ole Vigs gate, Professor Hansteens gate, Storms gate, Wessels gate, Zetlitz' gate.

Her skal vann- og avløpsrør skiftes og det legges ned fjernvarmerør, bossnett og strømkabler.

Oppstart gravearbeid blir 13. mars 2017

  • Nedre del av Wolffs gate: mars – april
  • Nedre del av Konsul Børs' gate: april – juni
  • Thormøhlens gate: mars – mai
  • Tverrgater mellom Thormøhlens gate og Konsul Børs' gate blir tatt fortløpende avhengig av fremdrift
  • Wolffs gate mellom Thormøhlens gate og Konsul Børs' gate vil bli tatt i skoleferien

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor