Møhlenpris

Pågående arbeid: Konsul Børs' gate, Stubs gate, Thormøhlens gate, Welhavens gate, Wolffs gate, Zetlitz' gate.
Planlagt arbeid: O.J. Brochs gate, Olaf Ryes vei, Ole Vigs gate, Professor Hansteens gate, Storms gate, Wessels gate.

Her skal vann- og avløpsrør skiftes, og det legges ned fjernvarmerør, bossnett og strømkabler.

Tverrgater mellom Thormøhlens gate og Konsul Børs' gate blir tatt fortløpende avhengig av fremdrift

Frem til midten av januar vil det pågå støyende arbeider i krysset Konsul Børs' gate og Thormøhlens gate.

NB. Anleggsarbeidene stanses i perioden mellom jul og nyttår.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor