Møhlenpris

Arbeidene på Møhlenpris er ferdigstilt.

Her har vann- og avløpsrør blitt skiftet, og det har blitt lagt ned fjernvarmerør, bossnett og strømkabler. Flere av gatene har blitt opprustet.

Arbeid har blitt utført i følgende gater: Konsul Børs' gate, O.J. Brochs gate, Olaf Ryes vei, Ole Vigs gate, Professor Hansteens gate, Storms gate, Stubs gate, Thormøhlens gate, Welhavens gate, Wessels gate, Wolffs gate og Zetlitz' gate.

Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber