Møhlenpris

Pågående arbeid: Konsul Børs' gate, Professor Hansteens gate, Storms gate, Thormøhlens gate, Welhavens gate, Wessels gate.
Planlagt arbeid: O.J. Brochs gate, Olaf Ryes vei, Ole Vigs gate, Wolffs gate, Zetlitz' gate.

Her skal vann- og avløpsrør skiftes, og det legges ned fjernvarmerør, bossnett og strømkabler.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor