Nordnes del 2

Infrastrukturen som skal rustes opp ligger på strekningen Nordnesbakken – Haugeveien med sidegater.

  • Vann- og avløpsetaten skal oppgradere eksisterende ledninger/rør
  • BIR Nett skal etablere bossnett i deler av gatene
  • BKK Varme skal legge fjernvarmeledninger i deler av gatene
  • BKK Nett skal oppgradere eksisterende kabelanlegg
  • Statens vegvesen skal oppgradere overflatene på veier og fortau
  • Bergen Fiber skal etablere bredbåndsnett

Planlagt oppstart for anleggsarbeidene er satt til august 2019.

Presentasjonen som ble vist på informasjonsmøtet om prosjektet 4. juli

Skisser på hvordan det skal bli

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor