Nordnes del 2

Prosjekt "Nordnes del 2" er ferdigstilt.

Her har infrastrukturen på strekningen Nordnesbakken – Haugeveien med sidegater blitt rustet opp.

Arbeid har blitt utført i følgende gater: Fredriksbergsgaten, Galgebakken, Haugeveien, Margaretastredet, Nordnes­bakken, Nordnesparken og Nordnesveien.

Deltagende aktører

  • Vann- og avløpsetaten har oppgradert eksisterende ledninger/rør
  • BIR Nett har etablert bossnett i deler av gatene
  • BKK Varme har lagt fjernvarmeledninger i deler av gatene
  • BKK Nett har oppgradert eksisterende kabelanlegg
  • Statens vegvesen har oppgradert overflatene på veier og fortau
  • Bergen Fiber har etablert bredbåndsnett
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber