Nygårdshøyden

Prosjektet på Nygårdhøyden «Rosenbergsgaten til Professor Keysers gate» er ferdigstilt.

BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor