Nygårdshøyden

Prosjektet på Nygårdhøyden «Rosenbergsgaten til Professor Keysers gate» er ferdigstilt.

Arbeid har blitt utført i følgende gater: Fosswinckels gate, Hans Holmboes gate, Harald Hårfagres gate, Langes gate, Muséplassen, Olav Kyrres gate, Professor Keysers gate og Rosenbergsgaten.

Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber