Nygårdshøyden

Prosjektet på Nygårdhøyden «Rosenbergsgaten til Professor Keysers gate» er ferdigstilt.

Arbeid har blitt utført i følgende gater: Fosswinckels gate, Hans Holmboes gate, Harald Hårfagres gate, Langes gate, Muséplassen, Olav Kyrres gate, Professor Keysers gate og Rosenbergsgaten.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor