Nygårdshøyden

Prosjektet på Nygårdhøyden «Rosenbergsgaten til Professor Keysers gate» er ferdigstilt.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor