Sydneshaugen/Dragefjellet

Planlagt arbeid: Bohrs gate, Dokkeveien, Magnus Barfots gate, Sydneshaugen, Sydnesplassen, Vestre Torggaten, Øysteins gate.

Prosjekt "Dragefjellet"

Bossnett etableres og strømkabler fornyes. Vannrør skal skiftes i Dokkeveien. Privat reguleringsplan for Your Street realiseres kanskje med prosjektet. Bergens Elektriske Sporvei etablerer trikkespor for museumstrikken i Øysteins gate.

Les brev til beboerne i området.

Presentasjoner fra informasjonsmøtet 15.06.2017.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor