Engen

Neumanns gate-prosjektet er ferdigstilt.

Arbeid har blitt utført i følgende gater: Baneveien, Engen, Neumanns gate, Nygårdsgaten, Sigurds gate, Sverres gate, Teatergaten og Vestre Torggaten.

Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber