Sentrum

Arbeidene er ferdigstilt.

Arbeid har blitt utført i følgende gater: Chr. Michelsens gate, Fortunen, Markeveien, Starvhusgaten, Strandkaien og Valkendorfsgaten.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor