Nordnes del 1/Strandsiden

Pågående arbeid: Holbergsallmenningen, Strandgaten.
Planlagt arbeid: Tollbodallmenningen.

Her skal vann- og avløpsrør skiftes og det legges ned fjernvarmerør, bossnett og strømkabler. Flere av gatene skal opprustes.

Prosjektet i Strandgaten går fremover og entreprenøren holder fremdriftsplanen som tidligere er presentert på informasjonsmøte på Rådhuset.

Neste fase
Fase August 2017 – juni 2018

Anleggsarbeid fra hotell Holberg til Nykirken og fra Nykirken mot Tollbodallmenningen. Tidligere har prosjektet sammen med Bergen kommune varslet at tilkomsten til private parkeringsplasser vil bli stengt i lengre perioder. Etter mange koordinerings- og avklaringsmøter har vi nå funnet en løsning der de private plassene blir berørt i vesentlig mindre grad enn tidligere varslet.

Foreløpig oversikt over stengning av garasjeanlegg:
Oversikt 1 - Oversikt 2

Åpner for gjennomkjøring i Gågaten
Nå når nedre del av Holbergsallmenningen åpner for trafikk, vil gjennomkjøringen i Gågaten åpne og dirigentene vil ikke lenger være der. Gågaten vil være enveiskjørt inn fra Østre Murallmenningen. Minner om at det er tidsbestemt innkjøring iht. skilting.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor