Nordnes del 1

Prosjekt "Nordnes del 1" er ferdigstilt.

Her har vann- og avløpsrør blitt skiftet, og det har blitt lagt ned fjernvarmerør, bossnett, strøm- og fiberkabler. Flere av gatene har blitt opprustet.

Arbeid har blitt utført i følgende gater: Altonagaten, C. Sundts gate, Cort Piilsmauet, Holbergsallmenningen, Klosteret, Nordnesgaten, Strandgaten, Tollbodallmenningen og Østre Murallmenningen.

Presentasjonen som ble holdt på Bergen rådhus

Deltagende aktører

BIR Nett var prosjektets byggherre, og følgende aktører har deltatt:

 • Bergensprogrammet v/Statens vegvesen
 • Bymiljøetaten
 • BKK Nett
 • BKK Varme
 • Vann- og avløpsetaten
 • BIR Nett

Mål for prosjektet

 • Fornying av eksisterende infrastruktur.
 • Separere eksisterende AF-ledninger (fellesledning med overvann og avløp) til spillvann (SP) og overvannsledning (OV).
 • Fornye offentlig vannledningsnett.
 • Etablere ny infrastruktur for BIR Nett, bossnettledninger med tilhørende nedkastpunkt og installasjoner.
 • Etablere ny infrastruktur for fjernvarmeledninger med tilhørende installasjoner.
 • Etablere ny høyspenningstrasé for BKK Nett samt fornye el-kabler ved behov.
 • Fornye telenettet etter behov.
 • Fornye gatedekke med tilhørende fortau.
 • Etablere ny sykkeltrasé.
 • Etablere nye møbleringssoner, av- og påstigning til buss, parkerings- og vareleveringsplasser.
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor