Nordnes del 1/Strandsiden

Pågående arbeid: Holbergsallmenningen, Nordnesgaten, Strandgaten, Tollbodallmenningen.

Her skal vann- og avløpsrør skiftes, og det legges ned fjernvarmerør, bossnett, strøm- og fiberkabler. Flere av gatene skal opprustes.

Informasjon om bredbåndsfiber

Prosjektet i Strandgaten går fremover, og entreprenøren holder fremdriftsplanen som tidligere er presentert på informasjonsmøte på Rådhuset.

Neste fase
Fase August 2017 – juni 2018

Anleggsarbeid fra Hotell Holberg til Nykirken og fra Nykirken mot Tollbodallmenningen. Tidligere har prosjektet sammen med Bergen kommune varslet at tilkomsten til private parkeringsplasser vil bli stengt i lengre perioder. Etter mange koordinerings- og avklaringsmøter har vi nå funnet en løsning der de private plassene blir berørt i vesentlig mindre grad enn tidligere varslet.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor