Nedre Nygård

Pågående arbeid: Daniel Hansens gate, Lyder Sagens gate, Nygårdsgaten, Strømgaten.
Planlagt arbeid: Borgermester Platous gate, Hans Tanks gate, Jonas Reins gate.

Graveklubben planlegger etablering av ny infrastruktur i området samt opprusting av det eksisterende.

Prosjektets omfang

  • BIR Nett skal etablere bossnett i området, og er også administrator for prosjektet.
  • Vann- og avløpsetaten skal fornye deler av det offentlige vannledningsnettet, samt fornye avløpsnettet og etablere nytt overvannssystem.
  • BKK Nett skal fornye strømførende kabler og økning av kapasiteten i nettet.
  • Bymiljøetaten skal forbedre gater og byrom, og tilrettelegge området bedre for myke trafikanter. Det skal også etableres et mobilpunkt med bildelingsbiler og sykkelparkering.
  • Bergen Fiber skal etablere fiberbredbånd.

Prosjektets gjennomføring

Prosjektet bygges ut i faser i tett samarbeid med nødetatene. Dette er for å sikre at utrykningskjøretøy skal ha tilkomst til enhver tid, og for å skåne omgivelsene. Gang- og biltrafikken vil tidvis legges om, og antall tilgjengelige parkeringsplasser vil påvirkes. Det vil til enhver tid være tilkomst til boliger for gående og bevegelseshemmede.

Viktig informasjon til huseiere, kontaktinformasjon og kart over anleggsområdet

Kart og fremdriftsplan

Del 1: Planlagt avslutning vår 2023

Del 2: Tidligst oppstart 2022 (vestre område)

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor