Nedre Nygård

Pågående arbeid: Hans Tanks gate, Lyder Sagens gate, St. Jakobs plass.
Planlagt arbeid: Daniel Hansens gate, Jonas Reins gate, Nygårdsgaten, Strømgaten.

Graveklubben planlegger etablering av ny infrastruktur i området samt opprusting av det eksisterende.

Prosjektets omfang

 • BIR Nett skal etablere bossnett i området, og er også administrator for prosjektet.
 • Vann- og avløpsetaten skal fornye deler av det offentlige vannledningsnettet, samt fornye avløpsnettet og etablere nytt overvannssystem.
 • BKK Nett skal fornye strømførende kabler og økning av kapasiteten i nettet.
 • Bymiljøetaten skal forbedre gater og byrom, og tilrettelegge området bedre for myke trafikanter. Det skal også etableres et mobilpunkt med bildelingsbiler og sykkelparkering.
 • Bergen Fiber skal etablere fiberbredbånd.

Prosjektets gjennomføring

Prosjektet bygges ut i faser i tett samarbeid med nødetatene. Dette er for å sikre at utrykningskjøretøy skal ha tilkomst til enhver tid, og for å skåne omgivelsene. Gang- og biltrafikken vil tidvis legges om, og antall tilgjengelige parkeringsplasser vil påvirkes. Det vil til enhver tid være tilkomst til boliger for gående og bevegelseshemmede.

Viktig informasjon til huseiere, kontaktinformasjon og kart over anleggsområdet

Kart og fremdriftsplan

Del 1 har planlagt oppstart i mai 2020 og planlagt avslutning våren 2022. Det er planlagt arbeid i følgende perioder:

 • Juni 2020 til oktober 2020: Hans Tanks gate, Lyder Sagens gate og Strømgaten
 • September 2020 til februar 2021: Hans Tanks gate, Jonas Reins gate og Nygårdsgaten
 • Januar 2021 til mai 2021: Hans Tanks gate, Lyder Sagens gate og Jonas Reins gate
 • Mars 2021 til august 2021: Lyder Sagens gate og Nygårdsgaten
 • Juli 2021 til oktober 2021: Daniel Hansens gate og Nygårdsgaten
 • Oktober 2021 til februar 2022: Jonas Reins gate og Nygårdsgaten
 • Januar 2022 til juni 2022: Jonas Reins gate og Nygårdsgaten

Del 2 har tidligst oppstart 2021 (vestre område).

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor