Dokkebakken

Pågående arbeid: Dokken.

Prosjekt "Dokkebakken"

Her skal det kun etableres bossnett.

Varighet: Ca. 1 år.

Plankart med oversikt over de ulike fasene

  • Brev til beboerne i området, datert 16.08.17.
  • Presentasjoner (PowerPoint) fra informasjonsmøtet 24.08.17.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor