Dokkebakken

Etablering av bossnett i gatene Dokken og Dokkebakken.

Prosjekt "Dokkebakken" er ferdigstilt.

  • Brev til beboerne i området, datert 16.08.17.
  • Presentasjoner (PowerPoint) fra informasjonsmøtet 24.08.17.
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor