Marken

Etablering av bossnett.

Arbeidene i Marken er ferdigstilt.

BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor