Marken

Etablering av bossnett.

Arbeidene i Marken er ferdigstilt.

Arbeid har blitt utført i følgende gater: Grønnegaten, Marken, Peter Motzfeldts gate og Veversmauet.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor