Marken

Etablering av bossnett.

Arbeidene i Marken er ferdigstilt.

Arbeid har blitt utført i følgende gater: Grønnegaten, Marken, Peter Motzfeldts gate og Veversmauet.

Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber