Nøstet

Planlagt arbeid: Verftsgaten.

Arbeidet på Nøstet tok til i august 2008. Her skiftes vann- og avløpsrør og det legges ned fjernvarmerør og bossnett. I tillegg blir strømforsyningsnettet opprustet.

Kart: Klikk på de markerte gatene for mer informasjon.

Pågående gravearbeid    
Planlagt gravearbeid    


BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor