Nye boligsoneparkeringsplasser på Nøstet

Som en delvis kompensasjon for bortfallet av parkeringsplasser i Skottegaten er det nå etablert flere nye plasser i nærliggende gater.

Til sammen dreier det seg om ca. tolv bebeoerplasser i Baneveien og Nøstegaten.

Bortfallet av parkeringsplasser i området er en følge av anleggsarbeidet som foregår i Skottegaten.

Se for øvrig tidligere sak om parkeringssituasjonen i Skottegaten.


Publisert: 03.06.2013
Oppdatert: 04.06.2013
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor