Parkeringssituasjonen i Skottegaten

Som en følge av anleggsarbeidet i Skottegaten vil en rekke parkeringsplasser i området forsvinne.

For øyeblikket arbeider Graveklubben mot Statens vegvesen, Klostergarasjen og Trafikketaten for å avhjelpe parkeringsproblemene for beboerne i Skottegaten med tverrgater. Mulige løsninger vil være Baneveien, Nøstegaten, Nøstetorget og Klostergarasjen. Det har vært søkt om plasser i Jonsvollsgaten, men her har det blitt gitt avslag p.g.a. arbeidene til Sparebanken Vest.

Så snart parkeringsløsningene er på plass, vil dette bli opplyst om på graveklubben.no.

Mer om gravearbeidene og trafikkomleggingen på Nøstet.


Publisert: 30.05.2013
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor