Trafikkomlegging på Nøstet

I forbindelse med legging av rør og kabler for bossnett, strøm, vann og avløp skal det utføres gravearbeider i Skottegaten fra tirsdag 21. mai.

Dette medfører følgende trafikkomlegginger:

  • Trafikk til Skottegaten kjører via Nøstegaten og Vestre Holbergsallmenningen.
  • Trafikk fra Skottegaten kjører via Vestre Holbergsallmenningen og Nøstegaten.

Det vil være mulig for fotgjengere å passere anleggsområdet.
Det er lagt til rette for at utrykningskjøretøy får nødvendig tilkomst langs anleggsområdet.

Anleggsarbeidet medfører at det blir nødvendig med midlertidig vanntilførsel for beboerne i området. Disse vil bli kontaktet av mannskap leiet inn av entreprenør.

Kontaktperson

Tore Asheim, Fyllingen Maskin AS, tlf. 959 92 180, e-post: torea@fyllingenmaskin.no

Kart over området:

Kart over området


Publisert: 15.05.2013
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor