Forlenget arbeidsperiode på Nøstet

Arbeidene ved Klostergarasjen som etter planen skulle avsluttes ved utgangen av august, vil nå fortsette frem til slutten av oktober.

Grunnen til forlengelsen er at det skal monteres nye bossnedkast på fortauet mellom Kjellersmauet og Vestre Murallmenningen.

Dagens anleggsområde vil dermed bestå i noen måneder til, og den midlertidige trafikkreguleringen forlenges tilsvarende.

Arbeidet skal avsluttes søndag 28. oktober 2012.

Se for øvig tidligere nyhetssak med kart over området.

Kontaktpersoner

Byggherre: Arne Jensen, Bergen kommune, VA-etaten, tlf: 90689938.
Ansvarlig på stedet: Sigurdur Gudbjørnsson, Bydrift AS, tlf: 42208359.


Publisert: 31.08.2012
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor