Innsnevring til ett kjørefelt i Torborg Nedreaas' gate

De to neste helgene skal asfalten utbedres to steder i midtre kjørefelt ved den gamle gassverkbygningen. Dette vil føre til justering av kjøremønsteret.

I anleggsperioden snevres riksveien inn til ett kjørefelt. Trafikken sørover flettes fra krysset mellom Nøstegaten og Jekteviksveien. Trafikkdirigenter vil manuelt lede trafikken ved anleggsområdet.

Arbeidene utføres døgnkontinuerlig i løpet av to helger.

Tidsplan

Fra fredag 31.08.12 kl. 18.00 til mandag 03.09.12 kl. 05.30.
Fra fredag 14.09.12 kl. 18.00 til mandag 17.09.12 kl. 05.30.
NB. Arbeidene som skulle vært utført i den andre arbeidshelgen (fra 7. til 10. september), er blitt utsatt til helgen etter grunnet sykdom i Bydrift.

Det vil bli satt opp anleggsgjerde mellom arbeidsområdet og fortauet. Vakt skal lede fotgjengere forbi når arbeidsområdet rigges.

Kontaktpersoner

Byggherre: Arne Jensen, Bergen kommune, VA-etaten, tlf: 90689938.
Ansvarlig på stedet: Sigurdur Gudbjørnsson, Bydrift AS, tlf: 42208359.


Publisert: 31.08.2012
Oppdatert: 07.09.2012
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor