Trafikkomlegging i Nøstegaten

I forbindelse med Graveklubbens arbeider i Nøstegaten skal eksisterende avløpsledning fornyes. Arbeidene vil pågå døgnkontinuerlig i perioden fra onsdag 2. mai kl. 10.00 til mandag 14. mai 2012 kl. 22.00.

Det blir i perioden begrenset fremkommelighet med innsnevring til ett kjørefelt i hver retning.

Fornyingen skjer ved å benytte gravefri metode med innføring av polyesterstrømpe i eksisterende ledninger. Metoden kan i enkelte tilfeller medføre sjenerende lukt ved herding, men konsentrasjonene er ufarlige.

For ytterligere opplysninger henvises det til www.bergenvann.no

Kart over området:


Publisert: 27.04.2012
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor