Arbeidene i Vestre Holbergsallmenningen avsluttet

Gaten er nå i sin helhet tilbakeført til opprinnelig stand.

Vestre Holbergsallmenningen er imidlertid fortsatt stengt for gjennomkjøring til Strangehagen/ Klosteret.

Vestre Holbergsallmenningen


Publisert: 20.12.2011
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor