Arbeidene i Nøstegaten fortsetter

Trafikkomleggingen som startet i august i fjor, er forlenget til 12. mars.

Lokale forhold har avdekket at det blir betydelig mer arbeid i Nøstegaten ved Neumannbygget enn tidligere antatt. Foruten selve gravearbeidet i Nøstegaten blir også trafikkreguleringen i Skottegaten, Vestre Holbergsallmenningen og Tempelkroken opprettholdt.

Anleggsområde

Se for øvig tidligere nyhetssak.

Kontaktpersoner
Byggherre: Arne Jensen, Bergen kommune, VA-etaten, tlf: 90689938.
Ansvarlig på stedet: Ørjan Mjøs, Bydrift AS, tlf: 99444535.


Publisert: 14.11.2011
Oppdatert: 28.02.2012
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor