Arkeolog skal følge gravingen

Graveforbudet i Nøstegaten er opphevet etter nærmere undersøkelse av det påviste kulturminne.

”Undersøkelsen viser at de eldste kulturlagene som ble påvist har en sannsynlig alder til 1600-tallet basert på funn gjort i sikker kontekst. Tømmerkonstruksjoner og kulturlag viser likevel at det er potensial for funn av automatisk fredete kulturminner i tiltaksområdet”, skriver spesialrådgiver Øystein Skår hos fylkesmannen i en melding til Graveklubben.

Onsdag stoppe fylkeskonservatoren gravearbeidet etter at det ble funnet eldre kulturlag blant annet inneholdt tømmer, potteskår og beinrester. I går ettermiddag kom meldingen om at gravearbeidet kunne gjenopptas, men fylkeskonservatoren vil følge gravearbeidet tett.

”Vilkår for videre arbeid er at arkeolog frå Hordaland fylkeskommune er tilstede og observerer arbeidet. Det vil ikke være arkeolog tilstede kontinuerlig og graving kan utføres også når denne ikke er tilstede”, skriver Skår i sin melding.

Arne Jensen i Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune, som leder prosjektet på Nøstet i regi av Graveklubben, sier de selvsagt vil rette seg etter kravene fra fylkeskonservatoren.

Kontaktpersoner:
Graveklubben: Arne Jensen 90 68 99 38
Fylkeskonservatoren: Spesialrådgiver Øystein Skår 90049332


Publisert: 23.10.2009
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor