Mindre endringer på Nøstet

Arbeidet med å tilbakeføre Torborg Nedreaas' gate til gammel utforming fortsetter. I den forbindelse vil det fra onsdag 26. oktober bli visse endringer i kjøremønsteret.

I tidsrommet fra kl. 07.00 til kl. 14.30 snevres det inn til ett kjørefelt sørover. Det arbeides etappevis, slik at innsnevringen blir kortest mulig om gangen. I tidsrommet fra kl. 14.30 til kl. 07.00 skal det være to kjørefelt sørover.

Flettestrekningen ved krysset med Jekteviksbakken ligger uendret hele døgnet og uken.

Arbeidet vil ha en varighet på ca. to og en halv uke.

Kontaktpersoner:
Byggherre: Arne Jensen, Bergen kommune VA-etaten,  telefon 90 68 99 38.
Ansvarlig på stedet: Stian Haukås, Bydrift AS, telefon 95 29 38 78.


Publisert: 26.10.2011
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor