Endret trafikkmønster i Torborg Nedreaas' gate og Jekteviksbakken i juli

I forbindelse med legging av rør og kabler for fjernvarme, bossug, vann, avløp, tele og strøm i Torborg Nedreaas' gate, skal det utføres gravearbeider på tvers av riksveien i juli.

Fra mandag 4. juli kl. 07 til søndag 31. juli kl. 22 skjer følgende:

  • Torborg Nedreaas' gate (Rv555) innsnevres til ett kjørefelt, og trafikken ledes forbi graveområdet slik at det kjøres vekselvis i hver retning. Det blir manuell trafikkdirigering på dagtid, og shuttle trafikklysanlegg om natten.
  • Jekteviksbakken enveisreguleres. Tillatt kjøreretning blir fra riksveien og oppover Jekteviksbakken til Dokkeveien.  Det blir ikke tillatt å kjøre fra Jekteviksbakken ut i riksveien.
  • Maks tillatte lengde for biler som kjører fra riksveien til Jekteviksbakken er 10 m.
  • Bossavhenting fra CMI-bygget, Juss-bygget samt oppsittere i Jekteviksbakken vil skje som normalt.
  • Det blir redusert fremkommelighet i riksveien i hele perioden.

Kart over Nøstet

Kontaktpersoner
Byggherre: Arne Jensen, Bergen kommune, VA-etaten, tlf: 90689938.
Ansvarlig på stedet: Geir Magnar Holmeseth, Bydrift AS, tlf: 45609952.
Ørjan Mjøs, Bydrift AS, tlf: 99444535.


Publisert: 29.06.2011
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor