Stenger Jekteviksbakken ved moskeen

Jekteviksbakken stenges ved innkjøring i Torborg Nedreaas' gate fra og med torsdag 9. juni klokken 0700 og frem til og med søndag 26. juni.

Det er arbeid med å koble lednings- og rørnett til tilstøtende rør og ledninger i Jekteviksbakken som gjør at vegen må stenges langs hele ytterveggen til Moskeen nederst i Jekteviksbakken. Gravklubben som står for arbeidet med Bydrift AS sdom utførende entreprenør.

Jekteviksbakken vil være åpen for fotgjengere i hele anleggsperioden. Men gaten vil være stengt for innkjøring. Eiendommer som ligger ovenfor sperringen, og som har kjørbar atkomst via Jekteviksbakken, må kjøre via krysset Dokkeveien/Jekteviksbakken. Det samme gjelder for vanlig trafikk i stenginsgperioden. Infoskilt om stengingen settes opp i bunnen av bakken tirsdag 7. juni.

Når det gjelder bossavhenting vil entreprenøren Bydrift på hentedagene tirsdag og fredag trille bosspann fra boligene ned til nytt midlertidig hentepunkt nedenfor anlegget, via a vis CMI-bygget.

Arbeidene avsluttes søndag 26. juni kl. 22.00. Jekteviksbakken tilbakeføres da til sin opprinnelige stand og åpnes for trafikk nedenfra.

Byggherre: Arne Jensen, Bergen kommune VA-etaten telefon 90689938
Byggeleder: Ansvarlig på stedet: Stian Haukås, Bydrift AS telefon 95293378


Publisert: 07.06.2011
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor