Øverste del av Vestre Holbergsallmenningen stenges for gående

I forbindelse med legging av rør og kabler for fjernvarme, bossug, vann, avløp, tele og strøm, foretas det for tiden grave- og koblingsarbeider i øvre del av Vestre Holbergsallmeningen.

Fra og med onsdag 16. mars 2011 skjer følgende:

  • Vestre Holbergsallmenningen vil fortsatt være sperret for vanlig kjøring.
  • Graving videreføres opp i øverste smaleste delen av Vestre Holbergsallmeningen, slik at det her nå blir sperret både for kjørende og gående.
  • Dører til Strangehagen 2 (hotellet), med åpning mot Vestre Holbergsallmeningen, blir tilgjengelig for gående kun fra nedsiden av sperringen, etter nærmere avtale med anleggsleder.
  • Dør til Klosteret 22, med åpning mot Vestre Holbergsallmeningen, blir tilgjengelig for gående kun fra oppsiden av sperringen.
  • Utrykningskjøretøy vil, ved eventuelt behov, kunne kjøre opp i allmenningen fra Skottegaten.

Kart

Nærmere informasjon:
Byggeleder Bjørn Milde, Asplan Viak AS, mobil 91 38 35 45
Anleggsleder Ørjan Mjøs, Bydrift, mobil 99 44 45 35
Prosjektleder Arne Jensen, Bergen kommune, mobil 90 68 99 38


Publisert: 14.03.2011
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor