Nærmøte for C. Sundts gate

I forbindelse med legging av rør og kabler for fjernvarme, bossug, vann, avløp, strøm og tele, er det planlagt arbeider i C. Sundtsgate fra Østre Holbergsallmenningen til Tollbodallmenningen. Dette arbeidet vil få innvirkning på trafikkmønsteret i området.

Anleggsarbeidene er planlagt å starte i begynnelsen av 2010.

Ledningseierne inviterer beboere og næringsdrivende i området til informasjonsmøte på Neptun hotell torsdag 29.10 kl. 0900.

Etter møtet blir all informasjon lagt ut på graveklubben.no


Publisert: 22.10.2009
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor