Stenger rampen mot Dikkedokken

Den midlertidige kjørerampen fra Verfstgaten til Gerogernes Verft stenges fra mandag 7. februar.

De siste månedene har det pågått anleggsarbeid i forbindelse med legging av rør og kabler for fjernvarme, bossug, vann, avløp, tele og strøm i Vestre Holbergsallmenning. Nå er anleggsarbeidet i ferd med å avsluttes i krysset ved Skottegaten, og dermed blir det igjen mulig å nå ytre deler av gaten og Verftsgaten med bil fra denne siden.

Fra mandag 7. februar stenges den midlertidige kjøretilkomsten via rampen fra Verftsgaten ned til Georgernes Verft. Tilkomsten holdes åpen for fotgjengere og syklister. Selve kjørerampen blir stående, fordi det vil bli behov for å tilkomst for bil denne veien i forbindelse med senere arbeidsfaser i området. Når arbeidet er avsluttet, skal rampen fjernes og murer. trapper og fortau tilbakeføres til opprinnelig stand.

Kontaktpersoner:

Byggherre: Arne Jensen, Bergen kommune VA- etaten Tlf  90 68 99 38

Byggeleder: Bjørn Milde Asplan Viak AS Tlf  91 38 35 45

Ansvarshavende: Ronny Røberg Bydrift AS Tlf  95 29 38 47


Publisert: 05.02.2011
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor