Åpner Skottegaten igjen

Fra 31. januar åpnes ytre deler av Skottegaten for gjennomgående trafikk fra krysset ved Vestre Holbergsallmenning.

De siste månedene har det pågått anleggsarbeid i forbindelse med legging av rør og kabler for fjernvarme, bossug, vann, avløp, tele og strøm i Vestre Holbergsallmenning. Nå er anleggsarbeidet i ferd med å avsluttes i krysset ved Skottegaten, og dermed blir det igjen mulig å nå ytre deler av gaten fra denne siden.

Arbeidet i Vestre Holbergsallmenning er ikke avsluttet. Anleggsområdet flyttes videre oppover i allmenningen og hele denne delen av allmenningen stenges for kjørende trafikk. Det blir også forbudt å parkere her. Dette blir gjort gjeldende fra 29. januar. Se kart.

Beboerne som rammes av dette, vil bli varslet pr. brev.

Nærmere informasjon hos:
Byggeleder Bjørn Milde, Asplan Viak AS mobil 913 83 545
Anleggsleder Ronny Rødberg, Bydrift mobil 952 93 847
Prosjektleder Arne Jensen, Bergen kommune mobil 906 89 938

 

 


Publisert: 26.01.2011
Oppdatert: 05.02.2011
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor