Endret kjøremønster i Nøstegaten og Torborg Nedreaas' gate

I forbindelse med legging av rør og kabler for fjernvarme, bossug, vann, avløp, tele og strøm, vil det bli endring i kjøremønsteret på Rv555 Nøstegaten / Torborg Nedreaas' gate fra fredag 14. januar 2011.

I Nøstegaten gjøres følgende endringer:

  • Et kort venstresvingefelt etableres i krysset inn til Hurtigruten/havneområdet.
  • De to kjørefeltene mellom dette krysset og Nøstetorget legges over på søndre side av gaten.

Denne midlertidige trafikkreguleringen vil vare i ca 2 uker.

I Torborg Nedreaas' gate gjøres følgende endring:

  • Dagens to kjørefelt legges over på vestre side av gaten (mot havneområdet).  Det blir således fortsatt kun ett kjørefelt i hver retning i riksvegen på hele strekningen fra "Hurtigrutekrysset" til et punkt ca 100 m før lyskrysset i Dokken.

Denne midlertidige trafikkreguleringen vil vare frem til ultimo april 2011.

Endringene er av fysisk art.  Ingen av endringene får noen praktisk betydning for den kjørende trafikken i riksvegen.

Nærmere informasjon hos:
Byggeleder Bjørn Milde, Asplan Viak AS, mobil: 913 83 545
Anleggsleder Ronny Rødberg, Bydrift, mobil: 952 93 847
Prosjektleder Arne Jensen, Bergen kommune, mobil: 906 89 938

Mer informasjon om anleggsarbeidet på Nøstet (inkl. kart)


Publisert: 14.01.2011
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor