Stoppet gravearbeid i Nøstegaten

Fylkeskonservatorene stoppet i går gravearbeidet utenfor Nøstegaten 39-45 etter en befaring. Under gravearbeidet er det påtruffet eldre kulturlag som kan vise seg å være automatisk fredet etter Kulturminneloven. Spesialrådgiver Øystein Skår hos fylkeskonservatoren sier kulturlaget inneholder tømmer, potteskår og beinrester.

Stoppordren gjelder inntil det er avklart om kulturminnet er automatisk fredet. Hordaland fylkeskommunen skal så snart som mulig vurdere om arbeidet kan fortsette og eventuelle vilkår for dette.

– Jeg håper vi kan ha avklart dette i løpet av torsdag, sier Skår.

Arne Jensen i vann- og avløpsetaten i Bergen kommune som leder prosjektet på Nøstet i regi av Graveklubben, sier de har stoppet gravearbeidet.

– Vi retter oss etter de krav som fylkeskonservatoren setter til gravearbeidet, sier han.

Kontaktpersoner:
Graveklubben: Arne Jensen, 90 68 99 38
Fylkeskonservatoren: Spesialrådgiver Øystein Skår, 90049332


Publisert: 22.10.2009
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor