Utvider anleggsområdet mot Dokken

I forbindelse med legging av rør og kabler for fjern­varme, bossug, vann, avløp, tele og strøm, vil det bli endringer i kjøremønsteret på Rv555 Nøstegaten / Torborg Nedreaas' gate fra fredag 3. desember kl. 07.00.

Dette omfatter:

  • Dagens strekning med kun ett kjørefelt i hver retning ved krysset ved Hurtigrute­terminalen / havneområdet forlenges rundt Gassverksvingen frem til krysset med Jekteviks­bakken.
  • Manuell trafikk­dirigering fortsetter som i dag.
  • Trafikk til den inngjerdete delen av Bergen Havn (ISPS-området) bes fortsatt å kjøre via Dokken.
  • Fortauet langs havnesiden av Torborg Nedreaas' gate stenges ca 100m nord for lyskrysset i Dokken.

Den reduserte kapasiteten ut av sentrum vil gi forsinkelser ut av byen i rushtrafikken om ettermiddagen.

For detaljer om anleggsområdet se kartet. For ytterligere opplysninger om gravarbeidet vises til en tidligere publisert pressemelding.

Kontaktperson: Senioringeniør Arne Jensen, VA-etaten. Telefon 90689938


Publisert: 17.11.2010
Oppdatert: 01.12.2010
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor