Stenger Skottegaten

Fra mandag 18. oktober stenges Skottegaten fra Vestre Holbergsallmenning. Omkjøringen skjer om Nøstegaten og Georgernes Verft til påkjøringsrampen ved Dikkedokken.

Kjørerampen ble anlagt da Nøstegaten ble stengt og all trafikk mot Georgernes Verft gikk om ytre del av Skottegaten og Nedre Strangehagen. Nå kommer påkjøringsrampen til nytte igjen, men denne gangen bare for dem som skal i ytre del av Skottegaten og Nedre Strangehagen. Se omkjøringskart.

  • Det vil bli innført parkeringsrestriksjoner i Nedre Strangehagen og Skottegaten nord
  • Fotgjengere kan passere anleggsområde i Nøstegaten

Grøften i Vestre Holbergsallmenning krysser snart Skottegaten.I de trange gatene på Nøstet er det ikke mulig å holde gatene åpne, til det er anleggsgrøftene for brede. Det er et krevende puslespill å skulle legge rør i disse gatene og samtidig sikre tilkomst både for beboere og for utrykningskjøretøy, dersom det skulle bli nødvendig. Arbeidet på Nøstet er langt fra ferdig. Det vil bli gravearbeider også i 2011 og 2012.

Utover på Nøstet skal det legges BossNett, vann- og avløpsrørene skal skiftes, det legges fjernvarme og en rekke strømkabler legges om. I Vestre Holbergsallmenning har dette vært ekstra komplisert på grunn av kabelføring til TV2.


Publisert: 14.10.2010
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor