Borer jetpeler på Strandkaien

For å hindre setningsskader på Strandkaiterminalen skal det bores jetpeler langs hele vestsiden av terminalbygget. Samtidig utvides anleggsområdet til å omfatte også Strandkaien langs terminalbygget.

Riggingen starter 11. august og arbeidet skal være ferdig i slutten av august.

– Massene på landsiden av terminalbygget er såpass ustabile at vi er nødt til å sikre disse før vi graver grøften til kulverten, sier senioringeniør Arne Jensen i VA-etaten. Sammen med resten av Graveklubben har VA-etaten ansvaret for å legge kulvert for BossNett, fjernvarme, VA og kabler gjennom hele Strandkaien.

Jetpeler er en helt spesiell peleteknikk som innebærer at et bor med jetdyser blåser en blanding av sement, vann og luft inn i grunnen etter hvert som boret beveger seg nedover. Den opprinnelige jordstrukturen brytes ned og erstattes med betongpeler. Se animasjon. Pelene, som hver får tverrsnitt på 1,8 meter, blir boret på skrått ned i grunnen til et nivå 1,5 meter under gulvet på kulverten. Pelerekken vil stabilisere massene under og langs ytterveggene på Strankaiterminalen og hindre at masser sklir ut ved graving av grøften til kulverten. Mer informasjon om teknikken.

– Fordelen med denne teknikken er at den bråker atskillig mindre enn andre peleteknikker. Det er viktig i Bergen sentrum der vi må ta hensyn både til næringsdrivende og beboere, sier Jensen.

Det skal bores til sammen 41 peler, noe som vil gi en sammenhengende vegg i grunnen langs hele Strandkaiterminalen. (se vedlagte tegning av pelerekken. OBS: Plan for riggområde er ikke korrekt)

– De siste dagene har vi fjernet kabler i gategrunnen. Nå skal vi først grave en grøft der jetpelene skal ned for å fjerne masser som ikke egner seg for metoden. Deretter fylles grøften og arbeidet kan starte.

I forbindelse med anleggstart 11. august, blir Strandkaien langs hele Strandkaiterminalen avstengt. Fortauet holdes fortsatt åpent. Det blir mulig å kjøre inn til Strandkaien og terminalen via Østre Murallmenning. Se kart.

 

Kontaktperson: Senioringeniør Arne Jensen, VA-etaten Bergen kommune, telefon 90688838

 


Publisert: 10.08.2010
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor