Legger rør i Damsgårdsveien

Arbeidet med å legge rør i Damsgårdsveien er kommer godt i gang. Arbeidet tok til 14. juni og gaten er for tiden stengt for gjennomkjøring.

Legger rør i DamsgårdsveienArbeidet starter utenfor Damgårdsveien 41 og og går i fase 1 og 2 nordover til Damsgårdsveien 51, der det blir en foreløpig stopp. Deretter graves det sørover til Damsgårdsveien 37. Denne første etappen av gravearbeidet skal være avsluttet i midten av august. Det skal legges fjernvarme, BossNett, nye elkabler og bredbånd, samt skiftes vannrør.

Arbeidet gjøres for å kunne koble alle nybygg og alle prosjekterte og planlagte bygg langs denne delen av Damsgårdsveien til offentlig infrastruktur. De øvrige etappene går nordover til Lotheveien og sørover mot innkjørselen til Arenum. Dette arbeidet er planlagt ferdigstilt til årskiftet 2010/2011.

Damsgårdsveien blir stengt for gjennomkjøring i hele anleggsperioden, men det vil bli sikret innkjøring til eiendommene med unntak for Ternen borettslag. Her har BOB skaffet alternative parkeringsplasser i anleggsperioden.

Det er Graveklubben, i samarbeid med Bergen og Omegn boligbyggelag (BOB) og Canal Digital som står bak prosjektet.

Kontaktperson: Terje Strøm, utbyggingssjef BKK Varme AS, tlf 55 12 71 69 - Mobil 957 26 290


Publisert: 14.06.2010
Oppdatert: 02.07.2010
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor