Gravearbeid i Komediebakken

Fra onsdag 9. juni vil det bli startet opp gravearbeider i Komediebakken. Arbeidene omfatter:

  • reparasjon av vannlekkasje
  • tilknytning av stikkledninger til nytt ledningsanlegg
  • montering av  sandfangskummer for Statens vegvesen

Arbeidet vil være avsluttet i løpet av uke 25. Anleggsområdet omfatter nedre del av Komediebakken, som vil bli innsnevret til 1 kjørefelt. I lyskryss ved Teatergaten vil det være 2 kjørefelt ut av Komediebakken. Det vil være tilkomst for gående langs fortauene på begge sider av Komediebakken Kart.


Publisert: 08.06.2010
Oppdatert: 18.06.2010
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor