Nytt kjøremønster på Nøstet

Fra mandag 7. juni vil kjørefeltet ut fra sentrum bli justert. Anleggsområdet vil nå ligge mellom inngående og utgående kjørefelt. Vedlagt følger justert skisse som viser kjøremønsteret fra mandag 7. juni.

Fra mandag 7. juni vil kjørefeltet ut fra sentrum bli justert. Anleggsområdet vil nå ligge mellom inngående og utgående kjørefelt mellom Nøstetorget og innkjøringen til Hurtigruteterminalen. Kart

 


Publisert: 06.06.2010
Oppdatert: 26.01.2011
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor