Infomøtet er utsatt

Det planlagte informasjonsmøtet om stenging av Strandkaien onsdag 24. mars er utsatt til etter påske.

Årsaken er at byrådet ikke har behandlet saken om gravestart 31. mai ennå. Det skjer denne uken, og før beslutningen formelt er tatt må informasjonsmøtet vente.

Graveklubben og Statens vegvesen sender ut ny invitasjon før påske. Du kan også finne informasjon på denne nettsiden.

Kart


Publisert: 23.03.2010
Oppdatert: 06.06.2010
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor