Inviterer til infomøte om Strandkaien

Gårdeiere, butikkeiere og andre næringsdrivende langs Strandkaien og Øvre Murallmenning inviteres til informasjonsmøte onsdag 24. mars.

– Vi har ikke fått endelig ja fra byrådet om å starte allerede 31. mai, men vi bør holde dette informasjonmøtet før påske, og da kunne vi ikke vente lenger med invitasjonen, sier senioringeniør Arne Jensen i vann- og avløpsetaten i Bergen kommune.

Byrådets avgjørelse er blitt utsatt to ganger fordi torghandlerne ikke aksepterer at Graveklubben legger beslag på det meste av Blomstertorget for å kunne gjennomføre anleggsarbeid 24 timer i døgnet. Unasett hva byrådet bestemmer seg for; møtet vil ikke være bortkastet. For Strandkaien skal uansett stenges for en lengre periode fra høsten av.

På møtet, som arrangeres av veieier Staten vegvesen og Graveklubben, kommer der informasjon om selve gravprosjektet. Men minst like viktig er informasjonen om trafikkomleggingen. Strandkaien er en viktig gjennomkjøringsvei, og når denne stenges får det konsekvenser for trafikken mange steder i sentrum. Bussruter legges om og holdeplasser flyttes, biltrafikken ledes inni nye gater, det kommer nye fotgjengeroverganger og lyskryss og ny drosjeholdeplass må opprettes.

– Vi skal ikke bare informere. Vi møter de næringsdrivende såpass tidlig for å få innspill om hva vi kan gjøre for å lette på de ulempene næringsdrivende påføres av gravearbeidet og gatestengingen, sier Jensen.

Han håper så mange som mulig vil møte på Hotel Neptun klokken 09.00 onsdag 24. mars.


Publisert: 21.03.2010
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor