Avventer gravearbeid i C. Sundts gate

Graveklubben hadde planlagt å starte anleggsarbeider i C. Sundts gate fra februar 2010. Oppstartstidspunktet skyves nå ut i tid.

Graveklubben har startet arbeid med planleggingen av arbeidene, men det foreligger ikke tilstrekkelige avklaringer fra Statens vegvesen som er eier av veien.

C. Sundtsgate har i årenes løp fått store setninger. I forbindelse med planene om graving og ny infrastruktur, har Graveklubben foreslått å oppgradere hele veibanen, inkludert fortau og ikke bare den delen av veibanen som graves opp. Dette er foreløpig ikke avklart med veieier og derfor utsettes arbeidet.

Så snart det foreligger en avklaring legger vi ut ny informasjon på graveklubben.no.
For kontaktinformasjon sjekk under Kunder på menylisten.


Publisert: 26.02.2010
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor