Fortsatt parkering i Jonsvollskvartalet

Kommunen opprettholder tilbudet om boligsoneplasser i Jonsvollskvartalet ut april 2010.

Bergen kommune har i dag inngått avtale med Sparebanken Vest om fortsatt bruk av Jonsvollskvartalet til boligsoneparkering. Plassene gjelder for beboere på Nøstet/Nordnes som har mistet boligsoneplasser i forbindelse med gravearbeidene på Nøstet og etableringen av den midlertidige omkjøringen til Verftet/USF.

Avtalen gjelder 50 plasser ut april måned. Disse plassene kommer i tillegg til den muligheten innehavere av boligsonekort har for å parkere i Klostergarasjen og ByGarasjen. Denne muligheten gjelder også ut april måned, men for parkering i garasjeanleggene kommer et tillegg på 500 kroner per måned. Se egen sak.

De som ønsker å gjøre seg nytte av dette tilbudet, kan kontakte Bergen Parkering. For parkering i Jonsvollskvartalet gjelder ikke annet krav enn at bilen har boligsonekort for dette området.

 


Publisert: 03.02.2010
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor