Parkeringsforbud i Skottegaten

Mandag 25. januar er det slutt på boligsoneparkering langs den midlertidige tilkomstveien som skal etableres til Verftet og USF når Nøstegaten stenges ved TV2.

Dikkedokken– I første omgang gjøres dette for å få gjennomført snørydding i området, slik at vi har ”svart asfalt” når omkjøringen etableres, sier senioringeniør Arne Jensen i Vann- og avløpsetaten. Over helgen starter også arbeidet med den midlertidige kjørerampen ved Dikkedokken.

Stenger Nøstegaten
Snøryddingen har pågått den siste uken og skal være avsluttet innen 1. februar. Da åpnes den midlertidige atkomsten via Skottegaten, Nedre Strangehagen og Verftsbakken. Nøstegaten stenges ved TV2 mellom Tempelkroken og Strangebakken på grunn av arbeid med fjernvarme, bossnett, vann og avløpsrør, overvann og diverse el-kabler. Dette arbeidet vil kunne pågå de neste tre månedene.

– Det er helt nødvendig å fjerne boligsoneplassene. Vi innfører også stanseforbud så lenge denne midlertidige tilkomsten er i funksjon. Dette for å sikre fremkommeligheten blant annet for utrykningskjøretøy, sier Jensen.

Brannfare
Varabrannsjef Karl Otto Nesdal ber om at stanseforbudet respekteres.

– Dette er et brannsmitteområde der Bergen Brannvesen har etablert en egen beredskapsplan i anleggsperioden. Bare en utrykningsvei gjør området sårbart beredskapsmessig. Feilparkerte biler som hindrer utrykning kan føre til en brannkatastrofe, sier han.

For å sikre at stanseforbudet overholdes vil Bergen Parkering ha hyppige inspeksjoner langs de berørte gatene.

– Vi vil være på pletten langt oftere enn vanlig og vurderer også muligheten for nattlige inspeksjoner. Feilparkerte biler i dette området vil bli borttauet umiddelbart på eiers regning, sier Arvid Heggestad i Bergen Parkering.

Kontaktperson: Arne Jensen, Vann- og avløpsetaten, Bergen kommune, telefon 90 68 99 38


Publisert: 22.01.2010
Oppdatert: 03.02.2010
BIR    |    BKK    |    Vann- og avløpsetaten    |    Telenor