Bossnettet og Graveklubben trukket frem som gode grep Bergen har lykkes med

I et innlegg i Bergens Tidende er bossnettet og Graveklubben to av syv vellykkede grep.

I innlegget understrekes det at bossnettet har redusert forsøplingen av byens gater, og at nettet som sådant nærmest er unikt i europeisk sammenheng.

Videre legges det vekt på Graveklubbens koordinerende rolle i arbeidet med å fornye byens infrastuktur, og den forbedring mange byrom har fått i tilknytning til disse endringene.

Les hele innlegget på bt.no


Publisert: 15.06.2023
Bergen Vann    |    BIR Infrastruktur    |    BKK Nett    |    Eviny Termo    |    Telenor    |    Bergen Fiber